Şule ÖZTAN (ER)

Associate Professor, MD

Aesthetic, Plastic and Reconstructive Surgery

Şule ÖZTAN (ER)

Associate Professor, MD

Founder of Izmir University,Regenerative Medicine Department, Turkey

Founder, Partner of MEST Aesthetic Plastic Surgery Center, Izmir, Turkey

Founder of Izmir University, Aesthetic, Plastic Surgery Department, Medical Faculty, Izmir, Turkey

Associate Editor

Inventor

 

Associate Professor Sule OZTAN is founder of Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery and Regenerative Medicine in Medical faculty of Izmir University.  Her specific teaching and research interests are in the areas of aesthetic and reconstructive breast surgery, cell therapy, stem cell and preadipocytes. She is associate editor in Internet Journal of Plastic Surgery.  

Associate Professor Oztan completed his MD degree in Bursa  University, Turkey in 2013; her residency programme in Plastic, reconstructive and aesthetic surgery, Adnan Menderes University, Turkey.

Research Interests 

Aesthetic Breast Surgery. 

Genital Aesthetic Surgery

Botox and filler injections

Laser applications

Treatment with SVF’s and stemcell 

Preadipocytes, fat cell culture .

Stemcell therapy

 

Education:

Degree

Faculty/Specialty

University

Years

Medical Doctorate

Medical Faculty

Uludağ University, Bursa, Turkey

1997-2003

Specialty (Turkish Higher speciality medical board) 

Aestheticş Plastic,Reconstructi Surgery

Adnan Menderes University, Medical Faculty, Aydın, Turkey   

2003-2009

Thesis of Specialty: 

Comparision of  Autologous Adipocytes and Cultures Preadipocytes in Soft Tissue Augmentation - In Vivo Experimental Study 

Positions: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Resident

Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydin, Turkey  

2003-2009

Specialist 

Giresun State Hospital, Giresun Turkey

2010

Specialist

Mardin Kızıltepe State Hospital, Turkey

2011

Consultant 

Medical Park İzmir Hospital

2011

Associate Professor 

Izmir University , Medical Faculty,Aesthetic Plastic surgery Department Izmir, Turkey

2012-2014

Founder and Associate Professor

Izmir University , Medical Facult,Regenerative medicine Department, Izmir, Turkey

2014

Founder, Owner and Associate Professor

MEST, Aesthetic Plastic Surgery Center, Izmir, Turkey

2014

Memberships:  

1.Association of Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons 
2.Association of Turkish Aesthetic Surgeons

3. Turkish Medical Association

 

Publications: 

International Journals :

A1. Oztan S., Oztan MO, Aksoy B., Sivrioglu n., Meteoglu. I., sakarya S., and Copcu E. Are preadipocytes more advantageous than adipocytes in soft tissue augmentation?Archives of Plastic surgery (2014) (Accepted of Publication)

A2. Oztan S., Sivrioglu N., Irkoren S., Copcu, E. “Preadipocyte Isolation and Clinical Application” The Internet Journal of Plastic Surgery (2012) (Accepted for Publication)

A3. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C.,  Koc B., ve S. Er, “Porous Polyethylene Implants In Secondary Revision Of Rhinoplasty: A Safer Procedure?” The Internet Journal of Plastic  Surgery Vol 3 No 2 (2007)


A4. Copcu, E., Sivrioglu, N., Koc B., ve S. Er, “Long Term Results of the Reconstruction of Maxillofacial Segmental Bone Defects with Bioactive Glass: Presentation of six cases” The Internet Journal of Plastic Surgery Vol 3 No 2 (2007)

A5. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C.,  Koc B., ve S. Er, “Reconstruction of the lateral canthus with tri-lobed skin flap and temporalis fascia graft” Plastic and Reconstructive Surgery, 117(7):2514-6 (2006)

A6. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C., Er. S., ve B. Koc, “How can we decide to orbital exenteration for second eye in patient with basal cell carcinoma?” Plastic and Reconstructive Surgery,  117(7):2512-4 (2006)

A7. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C.,  Koc B., ve S. Er, “Very acute and aggressive form of Marjolin's ulcer due to single blunt trauma to the burned area” Journal of Burn Care & Rehabilitation, 26(5):459-60 (2005)

A8. Copcu, E., Sivrioglu, N., Koc B., ve S. Er, “Nasal packing with oxymetazoline in rhinoplasty,” Annals of Cosmetic Surgery 1, 1-4 (2005)

 

B. International Presentations:

B1. Copcu, E., Yazıcı M., Sivrioglu, N., Aksoy, B., Oztan S. “ Hypospadias with urethral quadriplication and treatment with Yazici modification of TIPU” V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kusadasi, Turkey, May 2007.

B2. Baytekin B., Copcu, E., Sivrioglu, N., Aksoy, B., Oztan S. Ve B.Bulut “ Usage of barbed polyproplene sutures in static suspension of chronic facial palsy” V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kusadasi, Turkey, May 2007.

B3. Copcu, E., Sivrioglu, N., Aksoy, B., Oztan S. “ Nasal packing with oxymetazoline in rhinoplasty” V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kusadasi, Turkey, May 2007.

B4. Copcu, E., Sivrioglu, N., Aksoy, B., Oztan S. Ve B.Bulut “ Long term results of the reconstruction of maxillofacial segmental bone defects with bioactive glass” V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kusadasi, Turkey, May 2007.

B5. Copcu, E., Sivrioglu, N., Aksoy, B., Oztan S. Ve B.Bulut “ A new approach fort he salvage of unsuccessful cleft lip nose repair: Application of porous polyethylene implants to the alar cartilage” V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kusadasi, Turkey, May 2007.

B6. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C., Koc, B. Ve S. Er “ Preserving vaginal depth                                                                                                                                                                                                                                                            with laparoscopic methods in vaginal reconstruction with pudendal thigh flap,” IV. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia, Bulgaria, May 2005.

B7. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C., Koc, B. Ve S. Er “ Interdomal fat pads: Will a new anatomic entity change our approach to rhinoplasty?,” IV. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia, Bulgaria, May 2005.

B8. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C., Koc, B. Ve S. Er “ A new flap in reconstruction of commissural and full thickness facial defects: The tri-lobed skin flap,” IV. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia, Bulgaria, May 2005.

 

C. National Publications :

C1. Copcu, E., Sivrioglu, N., Koc, B., Er, S. Ve Y. Öztan, “Tam Kalınlıktaki Alar Defektlerin Tek Aşamalı Onarımı” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 13(2), (2005)

C2. Copcu, E., Sivrioglu, N., Baytekin, C., Koç, B. Ve S. Er “Dikey izli meme küçültme yöntemi aşırı büyük memelerde güvenli bir işlem midir?” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 9-13 (2005)

 

D. National Presentations:

 

D1. Copcu. E., Sivrioglu N., Koç B., Er Ş., Bulut B. “Moufarrege yöntemi ile jinekomasti onarımı” 29. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Eskişehir, 2007


D2. Kılıc M., Copcu E., Sivrioğlu N. Koc B., Er Ş., ve Baytekin Ç. “Paramedikal yöntemlerle agreve olan deri tümörleri” 1. Ulusal (uluslararsı katılımlı) Yara Bakımı Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Antalya, 2006.

D3. Copcu E., Sivrioğlu N. Baytekin C., Aksoy B., ve Ş.Oztan “Median mandibular kist ve bioaktif cam ile rekonstrüksiyonu” 28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Ankara, 2006.

D4. Baytekin C., Copcu E., Sivrioğlu N. Aksoy B., ve Ş.Oztan “Kronik yüz felcinde kancalı polyprolen sütür ile statik askı uygulaması” 28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Ankara, 2006.

D5. Copcu E., Sivrioğlu N. Baytekin C.,Koc. B., ve Ş.Oztan “Lateral kantal bölgedeki defektlerin üç loblu deri flebi ve temporal fasya ile onarımı” 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Konya, 2005

D6. Copcu E., Sivrioğlu N. Baytekin C.,Koc. B., ve Ş.Oztan “Dikey izli meme kücültme tekniği aşırı büyük memelerde  güvenli bir işlem midir?” 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Konya, 2005

D7. Copcu E., Sivrioğlu N. Baytekin C.,Koc. B., ve Ş.Oztan “Bazal hücreli karsinomda ikinci göz ekzanterasyon kararı nasıl verilir ?” 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Konya, 2005

D8. Sivrioglu, N., Copcu, E., Koc, B. ve S.Er “ Sentetik kemik grefti partikülleriyle farklı anatomik bölgelerdeki kemik defektlerinin onarımı” 26. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı,  Ankara 2004.

D9. Copcu, E., Sivrioglu N., Koc, B. Ve S. Er “Rinoplastide 'Oksimetazolin' li burun tamponu uygulaması” Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2004

 

E. Courses, Congress, Certifications:

1. 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Ankara - 2004)

Hücre Kültürü Prensipleri ve Kullanım alanları (Aydın - 2005)

2. DeneyHayvanları Çalışmaları Eğitimi (Aydın - 2005)

3. Güncel Yanık ve Yara Tedavisi Sempozyumu – Yanık ve Yara Bakım Kursu (Adana - 2005)

4. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Konya - 2005)

5. Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Üçüncü Kongresi (Ankara - 2005)

6. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Ankara - 2006)

7. Yara Sempozyumu (İzmir - 2006)

8. 1. Ulusal Yara Bakımı Kongresi (Antalya - 2006) 

9. 11. İstanbul Hipospadias Günleri (İstanbul - 2006)

10. Prof. Dr. Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu (Ankara - 2007)

11. 5. Congress Of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery            (Kuşadası - 2007) 

12. 3. Temel Mikrocerrahi Kursu (Antalya - 2008)

13. 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri (Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi)                   (İstanbul - 2008)

14. 1. Ulusal Diabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu (İzmir - 2008)

15. 2. Rinoplasti Kursu (Ankara - 2009)

16. Yanık Kursu ve Çalıştayı (Ankara - 2009)

17. FUE Tekniği ile Saç Ekimi Kursu (Bursa - 2009)

18. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Adana - 2009)

19. 2. International Eurasian Aesthetic Surgery Course (İstanbul - 2010)

20. 16. Mediterranean Burn Council Meeting (İstanbul - 2010)

21. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi (İstanbul - 2010)

22. Istanbul International Rhinoplasty Course (İstanbul - 2011)

23. International Eurasian Aesthetic Surgery Course (İstanbul – 2011)

24. Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı (İstanbul – 2011)