Meme rekonstrüksiyonu meme kanseri cerrahisinden sonra plastik cerrahi tekniklerini kullanarak memenin normale yakın boyut, şekil ve görünümde onarılmasıdır.

Eğer tek memeye rekonstrüksiyon uygulanacaksa her iki meme arasındaki pozisyon ve boyutu simetrik hale getirmek için

diğer memeye de meme dikleştirme, meme küçültme yada meme büyütme prosedürleri uygulanabilir.

 

MEME REKONSTRÜKSİYONU İÇİN UYGUN BİR ADAY MISINIZ ?

Meme rekonstrüksiyonu;

-          Tanı ve tedaviniz ile başa çıkabiliyorsanız

-          Yara iyileşmesini bozabilecek başka bir hastalığınız yoksa

-          Memenizin onarımı ile ilgili pozitif bir bakış açınız  ve gerçekçi beklentileriniz varsasizin için iyi bir seçenek olabilir.

 

Meme rekonstrüksiyonu genel olarak birkaç aşamada yapılır. Bu prosedürler;

-          Kanser cerrahisi ile aynı zamanda başlayabilir ya da

-          İlk operasyondan sonra iyileşmenin sağlanıp ek kanser tedavileri bitene kadar ertelenebilir.

 

Kişinin duygusal olarak kendini  meme rekonstruksiyonu için hazır hissetmesi çok önemlidir. Kişinin meme rekonstrüksiyonun sonuçlarını kabul etmesi biraz zaman alabilir.

Meme rekonstrüksiyonu kanser nedeni ile meme kaybı yaşamış bayanlar için fiziksel ve duygusal olarak iyi hissettirecek operasyonlardır.

Yeni memenin yaratılması özgüveni ve yaşam kalitesini dramatik olarak iyileştirebilir.

 

MEME REKONSTRÜKSİYONUNUN RİSKLERİ

Meme rekonstrüksiyonunun olası riskleri kanama, enfeksiyon, izlerin kötü iyileşmesi ve anestezi riskleri ile sınırlı değildir. Mutlaka şunlarda bilinmelidir;

1.                  Flep cerrahisi, kısmi ya da tam flep kaybı ve rekonstrüksiyon bölgesi ile alıcı bölgede his kaybı risklerini taşır

2.                  Protez kulanılması memede sertlik ve protez rüptürü risklerini içerir. Meme protezleri memenin  sağlığını bozmaz.

 

OPERASYON

1.                  Anestezi

Meme rekonstrüksiyonu cerrahisi sıklıkla genel anestezi altında yapılır ve kısa süreli hastanede yatış gerektirir. Daha sonraki işlemler günübirlik şekilde sedasyon altında yapılabilir. Doktorununz sizin için en uygun anestezi yöntemini önerecektir.

 

2.                  Flep teknikleri

Flep tekniklerinde meme onarımı kişinin kas, yağ ve derisinin transfer edilmesi ile gerçekleştirilir. Bazen kanser cerrahisi ya da ışın tedavisi göğüs duvarında meme protezini örtecek ya da destekleyecek kadar doku bırakmayabilir. Meme protezi ile rekonstrüksiyon,  hemen hemen daima flep tekniği ya da doku genişletilmesini gerektirir.

TRAM flepte memeyi onarmak için hastanın karnından cilt, yağ dokusu ve kas kullanılır. Flep orjinal kan akımına bağlı kalır ve oluşturulan tünel ile göğüs duvarına taşınır ya da verici bölgeden tam olarak ayrılarak onarım gerçekleştirilir.

Alternatif olara doktorunuz kasın kullanılmadığı DIEP ya da SGAP flep tekniklerinide tercih edebilir.

Latissimus Dorsi flepte sırt bölgesindeki cilt, yağ ve kas dokusu oluşturulan tünel ile verici bölgeye bağlı olarak ve kan akımını ayırmadan göğüs bölgesine taşınır.

 

3.                  Doku Genişletilmesi Tekniği

Doku ekspansiyonu ile rekonstrüksiyonda iyileşme flep tekniklerine göre daha hızlı olur fakat rekonstrüksiyon süreci daha uzun bir zaman alır.

Operasyonla yerleştirilen doku genişleticinin ciltte genişleme sağlanması için valv aracılığı ile birçok kontrolde görülerek yaklaşık 4-6 ayda şişirilmesi gerekir ve daha sonra ikinci operasyon planlanarak doku genişleticisi kalıcı protez ile değiştirilir.

 

4.                  Meme başı ve çevresinin tekrar oluşturulması

Meme rekonstrüksiyonu meme başı ve çevresinin çeşitli teknikler kullanılarak onarılması ile sonlanır.

 

İYİLEŞME SÜRECİ

Meme onarımı cerrahisinden sonra kesi yerlerine pansuman uygulanır.

Onarılan memeyi desteklemek ve şişlikleri azaltmak için desteklemek için sporcu sütyeni giydirilir.

Cilt altında sıvı ve kan birikimini önlemek için geçici olarak diren yerleştirilir.

Meme onarımı, kanser tedavisinin fiziksel ve psikolojik etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Memeni hissi ve meme üzerindeki izler zamanla daha iyi hale gelir.